Idea max

“กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า”
Idea Max นวัตกรรมกระดาษ 70 แกรมจากเอสซีจี เปเปอร์ ที่เพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคด้วย Ultra Performance Formula ซึ่งช่วยลดปัญหาการมองทะลุหลัง งานพิมพ์จึงอ่านง่าย ตัวหนังสือด้านหลังไม่ทะลุมากวนสายตาขณะอ่านข้อความด้านหน้า ช่วยให้คุณใช้งานกระดาษได้เต็มประสิทธิภาพทั้ง 2 หน้า คุ้มค่าเต็ม MAX

idea work

“กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เพื่อคุณภาพงานที่ดีกว่า”
ไอเดีย เวิร์ค กระดาษคุณภาพสูงระดับ Super Premium ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด N2 Technology จาก เอสซีจี เปเปอร์ ซึ่งช่วยให้พิมพ์เอกสารได้สวยงาม คมชัด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสวยสมบูรณ์แบบและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าของงานพิมพ์

pulp paper

Pulp is a lignocellulosic fibrous material prepared by chemically or mechanically separating cellulose fibres from wood, fiber crops or waste paper. The wood fiber sources

สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์ตรา “ผีเสื้อ” เพิ่มค่ากากวัสดุเหลือใช้ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหรือปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้และเศษไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษของโรงงานฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ธุรกิจในเครือเอสซีจี เปเปอร์นั้น ไม่เพียงช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานเท่านั้น ยังสามารถนำซากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าว่า “ปุ๋ยตราผีเสื้อ”  “เราต้องการทำให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ของเสียจากโรงงานจากกระบวนการผลิตทั้งหมดเราจะไม่ทิ้ง แต่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง อย่างน้ำเสียจากโรงงานหลังการบำบัดเราก็จะนำมาใช้รดต้นไม้ภายในโรงงานและกล้าพันธุ์ยูคาลิปตัสที่เราเพาะเลี้ยงไว้ ส่วนกากเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ก็จะนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายที่ปลูกยูคาลิปตัส”  จุมพฎ ตัณมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในเครือเอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสบอกเล่าถึงนโยบายของบริษัทแม่ “เอสซีจี เปเปอร์” ที่เน้นการนำเศษสิ่งวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณการกำจัดของเสียโดยวิธีเดิมแล้วยังเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ชุมชนในเครือข่ายนำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคอีสานพื้นที่เป้าหมายในการปลูกยูคาลิปตัส ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องดิน  บอสใหญ่สยามฟอเรสทรีเผยต่อว่า สำหรับโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุดิบหลักคือกากวัสดุเหลือทิ้งในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตกระดาษมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้หลักการทำงานระบบกองแบบเติมอากาศระบายความร้อนโดยแรงลมจากเครื่องอัดอากาศ จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเป้าหมายการผลิตอยู่ที่ 2,000 ตันต่อปี  “ผมตอบแทนที่เราได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงสามารถลดปริมาณกากของเสียที่ต้องฝังกลบประมาณ 6,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 5 แสนบาท แต่เราได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ